BÁN CĂN 3PN SÁNG VIEW QUẢNG TRƯỞNG TÒA PARK 8 DIỆN TÍCH RỘNG THOÁNG

5.300.000.000  5.200.000.000 

0972.564.695