CẦN TIỀN BÁN GẤP CĂN GÓC 120M2 PARK 6.

6.100.000.000  6.000.000.000 

0972.564.695