Hiển thị một kết quả duy nhất

-3%
3.500.000.000  3.400.000.000 
-1%
3.850.000.000  3.800.000.000 
-2%
4.800.000.000  4.700.000.000 
-1%
-1%
-3%
3.300.000.000  3.200.000.000 
-3%
3.450.000.000  3.350.000.000 
-1%
3.500.000.000  3.450.000.000 
-1%
-2%
-2%
6.100.000.000  6.000.000.000 
-1%
3.500.000.000  3.450.000.000 
0972.564.695